Brony w rolnictwie

Kategoria: Blog

Brony w rolnictwie

Brony to jedno z najważniejszych urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie. Bronowanie wykonuje się bezpośrednio po orce w celu wyrównania gleby oraz polepszenia jej struktury przed zasianiem pola. Dodatkowo brony mogą przysłużyć się w walce z chwastami. Są powszechnie wykorzystywane w tzw. ekologicznych uprawach, w których szczególną rolę odgrywają brony typu chwastownik, wpływające na polepszenie struktury gleby, a także rozrywają korzenie i rozłogi chwastów, ograniczając ich rozwój na polu.

Brony rolnicze niezbędne są również w przypadku uprawy bezorkowej, ponieważ spulchniają glebę, ale jej nie odwracają, przez co nie wpływają na zaburzenie równowagi wodno-powietrznej. Urządzenie to pozwala również szybko wymieszać z glebą rozsiane wcześniej nawozy.

Brony rolnicze można podzielić na kilka najważniejszych rodzajów. Klasyfikacji dokonujemy na podstawie budowy zespołów roboczych, które determinują ich zastosowanie.

Najważniejsze rodzaje bron rolniczych

Brony zębowe to stosunkowo proste maszyny przeznaczone do płytkiego spulchniania powierzchniowej warstwy gleby. Do innych zadań bron zębowych należy również wyrównywanie górnej warstwy gleby, niszczenie chwastów, przykrywanie nasion po siewie.

  • Brony zębowo-obrotowe – ich działanie opiera się na prostych zębach lub nożach wykonujących ruch obrotowy podczas pracy. Wykorzystywane są do rozdrabniania ciężkich brył gleby, spulchniania jej i zwiększania jej przepuszczalności.
  • Brony talerzowe przeznaczone są przede wszystkim do wstępnego przygotowania roli bezpośrednio po zbiorach lub dokładnego po orce. Służą również do cięcia darni łąk czy po uprawie roślin motylkowych. Wykorzystywane są także do podorywek. Ten rodzaj bron posiada elementy robocze w postaci gładkich lub zębatych talerzy.

Dobór bron zależy od specyfiki prac, jakie planujemy wykonać z ich zastosowaniem, a także charakteru gleby, występującej na danym terenie. Również sam proces bronowania może przebiegać w różny sposób. Przykładowo, przy glebach lekkich zwykle mamy do czynienia z jednorazowym bronowaniem. Brony dobierane są również adekwatnie do specyfiki uprawy.