Jakie uprawnienia potrzebne są do prowadzenia kombajnu zbożowego?

Kategoria: Blog

Kurs kombajnisty

Kombajn zbożowy to pojazd wolnobieżny. Aby móc go prowadzić, trzeba mieć ukończone 16 lub 18 lat, posiadać minimum podstawowe wykształcenie oraz zdane prawo jazdy kategorii T lub B. Kategoria prawa jazdy T uprawnia do prowadzenia od 16 roku życia ciągnika rolniczego, pojazdów wolnobieżnych oraz ciągnika/pojazdu wolnobieżnego z przyczepą.

Kategoria B dotyczy aut osobowych i można ją zdobyć w wieku 18 lat. Prowadzenie kombajnu jest także możliwe w przypadku posiadania kategorii C1, C, D1 lub D.

Kurs na prawo jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku dla danej kategorii. W przypadku uczniów szkół rolniczych istnieje możliwość przystąpienia do szkolenia na 12 miesięcy przed ukończeniem 16 lat. W celu zdobycia uprawnień należy:

  •         założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji przypisanym dla danego miejsca zamieszkania;
  •         ukończyć kurs na prawo jazdy;
  •          zaliczyć egzamin wewnętrzny;
  •          zdać egzamin państwowy.

Dlaczego warto dodatkowo zapisać się na kurs kombajnisty?

Kurs kombajnisty nie jest obowiązkowy, ale warto go ukończyć z kilku powodów. Po pierwsze taki kurs to spora dawka wiedzy – w jego trakcie poznaje się budowę i działanie kombajnu zbożowego, przepisy prawa ruchu drogowego oraz dowiaduje się, jak w teorii i praktyce prowadzić maszynę. Szkolenie zakończone jest testem, którego pozytywny wynik potwierdzony zostaje stosownym zaświadczeniem. Kurs na operatora kombajnu zbożowego może trwać do kilkudziesięciu godzin, w zależności od tego, czy uczestnik posiada wykształcenie rolnicze.

Po drugie ukończenie kursu kombajnisty może okazać się niezbędne do wykupienia polisy OC lub naprawy maszyny objętej gwarancją. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oraz producenci kombajnów zastrzegają sobie prawo do wypłaty odszkodowania lub naprawy sprzętu jedynie w przypadku posiadania przez klienta zaświadczenia o odbytym szkoleniu z obsługi maszyny. Ponadto dokument ten potrzebny jest osobom wykonującym usługi z wykorzystaniem kombajnu. Jeśli świadczą je w ramach zatrudnienia w firmie, pracodawca musi zapewnić im odpowiednie przeszkolenie.