Kombajn po żniwach. Jak przygotować go do zimy?

Kategoria: Blog

Kombajn po żniwach

Kombajn zbożowy wymaga dokładnego oczyszczenia i konserwacji po zakończonych żniwach. Ta maszyna rolnicza cechuje się bardzo złożoną konstrukcją, przez co w wielu trudno dostępnych miejscach osadzają się pozostałości pożniwne, kurz, wilgoć i inne zanieczyszczenia, które z czasem mogą przyczynić się do poważnych usterek.

Jak zadbać o kombajn po sezonie żniwnym? Kilka najważniejszych porad

  • Czyszczenie. Przede wszystkim maszyna musi być dokładnie oczyszczona ze wszystkich resztek pożniwnych, osadów, kurzu, błota i ziemi. Każde zanieczyszczenie, które pozostanie na zimę na powierzchni, może niebawem przyczynić się do poważnych usterek, szczególnie jeśli dodatkowo pojawi się wilgoć. Do czyszczenia kombajnu zbożowego należy użyć do tego sprężonego powietrza. Sprężone powietrze pozwala szybko oczyścić maszynę, nawet w trudno dostępnych zakamarkach. Ta metoda sprawdzi się, jeśli kombajn kosił podczas ciepłej i suchej pogody. Jeżeli jednak żniwa przebiegały w wilgotnych warunkach, zapewne trzeba będzie użyć wody wraz z odpowiednimi detergentami, gdyż samo sprężone powietrze może okazać się nieskuteczne. Dokładnie wyczyścić trzeba wszystkie zespoły kombajnu, tj. zespół żniwny, zbiornik na ziarno, podajniki ziarna i kłosów, wytrząsacze, sita, rozdrabniacz słomy, podajnik pochyły, chwytacz kamieni, bęben młócący, klepisko, odrzutnik słomy, podsiewacz, wentylator i jego obudowę itd.
  • Konserwacja. Zabiegi konserwacyjne powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli jednak nie dysponujemy instrukcją obsługi maszyny, należy wykonać standardowe czynności konserwujące, takie jak: czyszczenie, usuwanie korozji i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, smarowanie, demontaż niektórych zespołów, zabezpieczenie maszyny na czas przechowywania itd.
  • Ochrona przeciw korozji. Wszelkie ogniska korozji oraz łuszczące się powłoki należy dokładnie usunąć. Następnie po umyciu, odtłuszczeniu benzyną ekstrakcyjną i osuszeniu trzeba zabezpieczyć powierzchnię farbą podkładową, a po jej wyschnięciu – emalią nawierzchniową. Preparatem antykorozyjnym lub smarem konserwacyjnym należy przetrzeć śruby, nakrętki i powierzchnie przetarte.
  • Smarowanie. Każdy rodzaj kombajnu wymaga wypełnienia smarem wszystkich punktów smarnych i miejsc, w których jedne elementy maszyny ścierają się z innymi. W ten sposób nie tylko zabezpieczymy poszczególne elementy przed korozją, ale również zmniejszymy ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez zimowe mrozy.