Maszyny rolnicze niezbędne w uprawie zboża

Kategoria: Blog

Maszyny rolnicze

Uprawa, pielęgnacja i zbiór plonów wymaga zastosowania odpowiednich maszyn rolniczych. Współcześnie raczej trudno byłoby uprawiać zboże, wykorzystując wyłącznie siłę własnych rąk. Na rynku znajdziemy wiele różnych maszyn, które skutecznie ułatwią pracę zarówno w dużym, jak i małym gospodarstwie rolnym.

Maszyny rolnicze niezbędne do uprawy zboża standardowo możemy podzielić na urządzenia posiadające napęd własny (ciągnik, kombajn), jak i te wymagające siły napędowej dostarczanej przez ciągnik (np. opryskiwacze, brony, pługi).

Uprawa zboża. Te maszyny są niezastąpione

  • Ciągnik rolniczy

Ciągnik rolniczy jest niezbędny w niemal każdym gospodarstwie. To urządzenie spełnia wiele istotnych funkcji. Służy m.in. do przemieszczania maszyn i urządzeń, które nie posiadają własnego napędu. Współczesne ciągniki mają bardzo dobre właściwości jezdne zarówno po powierzchniach utwardzonych, jak i w terenie, a jednocześnie niewielki nacisk jednostkowy na podłoże i dużą zwrotność. Wraz z ciągnikiem najczęściej współpracują inne maszyny, takie jak opryskiwacz, agregat uprawowy, siewnik.

  • Opryskiwacz

Jest niezbędny podczas ochrony chemicznej roślin i przy ich nawożeniu. Model opryskiwacza dobieramy do specyfiki naszej uprawy oraz jej wielkości. Standardowo opryskiwacz składa się ze zbiornika, pompy, mieszadła, zaworu sekcyjnego, belki polowej, rozwadniacza, układu filtrowania i rozpylacza.

  • Agregat uprawowy

Agregat uprawowy często określany jest również jako przedsiewny. To maszyna uniwersalna, która łączy w sobie właściwości kultywatora, brony i glebogryzarki. Ma na celu spulchnianie i wyrównywanie wierzchniej warstwy gleby i kruszenie większych brył, a następnie mechaniczne ugniatanie.

  • Siewnik

Umożliwia wysiew określonej ilości nasion na jednostce powierzchni w możliwie jak najbardziej równych odstępach i rzędach o jednakowej szerokości międzyrzędzi. Uniwersalne siewniki są zbudowane ze skrzyni nasiennej, przekładni bezstopniowej, kół jezdnych, redlicy, zespołów wysiewających, przewodów nasiennych, znaczników talerzowych, zgarniacza.

  • Kombajn

Nie każde gospodarstwo może pozwolić sobie na kombajn. Mniejsze gospodarstwa zwykle korzystają z usług innych rolników, którzy przy pomocy kombajnu zbierają ziarna podczas żniw. Kombajn zbożowy jednocześnie kosi, podbiera, wykonuje omłot i czyści ziarno.