Rodzaje siewników

Kategoria: Blog

Rodzaje siewników

Siewniki, jak sama nazwa wskazuje, służą do wysiewu różnego rodzaju nasion uprawnych, takich jak zboża, rzepak czy kukurydza. Rolnik szukający odpowiedniej maszyny na swoje pole powinien dokładnie przeanalizować, jaki rodzaj siewnika przyniesie mu największe korzyści.

 

Podział siewników i ich działanie

 

Głównym zadaniem siewników jest dostarczenie na teren uprawny określoną ilość nasion i jej równomierne rozmieszczenie. Najprostsza klasyfikacja tych maszyn dotyczy różnic w ich budowie. W takim przypadku można wyróżnić:

  • siewniki rzędowe
  • punktowe
  • rzutowe

 

Najczęściej wybieranym modelem jest siewnik rzędowy, który umożliwia równomierne wysiewy ziaren w glebie. Na większych uprawach sprawdzą się maszyny z redlicami talerzowymi. Siewnik wyposażony w talerze zapewnia wysoką jakość i skuteczność podczas prac rolniczych. Redlice stopkowe są przeznaczone do siewu po orce lub przy małej ilości resztek pożniwnych.

 

W ogrodnictwie wykorzystywane są urządzenia siewniki punktowe ręczne z napędem od koła oraz większe zaczepiane na tylnym podnośniku ciągnika. Zapewniają one precyzyjne wysiewanie nasion w równych odstępach. Takie urządzenia działają na zasadzie tarcz wysiewających wyposażonych w łyżeczki podające nasiona lub sekcji wykorzystujących podciśnienie. Za ich pomocą w dokładny sposób można umieścić ziarna w glebie.

 

Korzyści zastosowania siewników na uprawach

 

Uniwersalny siewnik przeznaczony do większych upraw posiada podest umożliwiający załadunek skrzyni oraz zębowe spulchniacze kół ciągnika. Ich zastosowanie niesie za sobą szereg korzyści dla rolnika, który stawia na najwyższą jakość swoich plonów. Siewniki gwarantują równomierne obsianie całej powierzchni pola oraz umieszczenie ziaren na odpowiedniej głębokości. Dodatkowo przyspieszają prace uprawowe i nie wymagają dużego wysiłku człowieka.