Zakup ciągnika rolniczego w świetle podatku VAT

Kategoria: Blog

ciągnik rolniczy

Rolnicy w Polsce mają dwie możliwości rozliczania podatków. Mogą to robić na zasadach zryczałtowanych, jednak coraz popularniejsze staje się przechodzenia na opodatkowanie VAT. Rolników nie obowiązuje limit obrotu w wysokości 200 tysięcy złotych, po którego przekroczeniu nastąpiłoby ich automatyczne zaliczenie w poczet podatników VAT. W ich wypadku jest to dobrowolna decyzja. Należy ją jednak dobrze przemyśleć. Jeśli rolnik po rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, chciałby wrócić do rozliczania się w formie ryczałtu, musi odczekać aż 3 lata. Okres ten naliczany jest od momentu rejestracji jako podatnik VAT. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji zaleca się przekalkulowanie ewentualnych zysków i straty, a także dokładną analizę stosunku zakupów i sprzedaży.

Głównym powodem, dla którego rolnicy decydują się o przejściu na VAT, jest chęć modernizacji gospodarstwa. W przypadku planowanych inwestycji, takich jak np. rozbudowa parku maszynowego, może okazać się to korzystnym rozwiązaniem. Wynika to z różnicy pomiędzy wysokością podatku należnego, który dotyczy sprzedaży płodów rolnych, a podatku  naliczanego, który odprowadzany jest od zakupu sprzętu oraz innych materiałów niezbędnych w prowadzeniu gospodarstwa. Pierwszy z nich jest niższy, drugi wyższy. W przypadku kiedy kwota podatku naliczanego jest wyższa niż podatku należnego, rolnikowi przysługuje zwrot – w wysokości różnicy pomiędzy obiema sumami.

Odliczanie podatku VAT od transakcji zakupu ciągnika rolniczego

Na forach internetowych dla rolników niczym echo wraca często pytanie, czy od zakupu ciągnika rolniczego przysługuje prawo odliczanie pełnej kwoty podatku naliczanego z tytułu zakupu urządzania. Wątpliwości wynikają często z kwestii kwalifikacji pojazdu, jakim jest ciągnik. Polskie przepisy podatkowe ograniczają bowiem możliwość odliczania podatku w przypadku pojazdów samochodowych. Poza pewnymi ściśle określonymi wyjątkami, nabywcy aut mogą odliczyć maksymalnie 60% podatku, przy zastrzeżeniu, że suma ta wynosi nie więcej niż 6000 zł. Jednak art. 2 pkt 44 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym dokładnie precyzuje jakie maszyny należy rozumieć pod pojęciem ciągnika rolniczego. Dodatkowo wyróżnia tę kategorię, wyraźnie oddzielając ją od pojazdów samochodowych. W związku z tym ograniczenia odliczenia podatku VAT nie znajdują zastosowania w przypadku ciągników rolniczych.