AGROMARKET
Jaryszki 4 k/Poznania, Gądki
tel. 61/ 663-96-01
tel. 61/ 663-89-45

WOZY ASENIZACYJNE 4300 l – 10000 l do dogaszania pożarów

Wozy asenizacyjne do dogaszania pożarów dostępne są w pojemnościach:
od 4 300 l do 10 000 l 

Specyfikacja produktu

Cecha Wartość