AGROMARKET
Jaryszki 4 k/Poznania, Gądki
tel. 61/ 663-96-01
tel. 61/ 663-89-45

WOZY ASENIZACYJNE 6000 l – 10000 l z ramieniem zraszającym

Wozy asenizacyjne z agregatem pompowym JULIA i ramieniem zraszającym dostępne są w pojemnościach:
od 6 000 l do 10 000 l 

Słowo klucz: Beczkowóz Meprozet, Beczka

Specyfikacja produktu

Cecha Wartość