AGROMARKET
Jaryszki 4 k/Poznania, Gądki
tel. 61/ 663-96-01
tel. 61/ 663-89-45

WOZY ASENIZACYJNE 6000 l – 14000 l z działkiem wodnym

Wozy asenizacyjne z agregatem pompowym JULIA i działkiem wodnym dostępne są w pojemnościach:
od 6 000 l do 14 000 l 

Słowo klucz: Beczkowóz, z działkiem, Meprozet, Beczka

Specyfikacja produktu

Cecha Wartość