AGROMARKET
Jaryszki 4 k/Poznania, Gądki
tel. 61/ 663-96-01
tel. 61/ 663-89-45

WOZY ASENIZACYJNE 9000 l – 14000 l nalewowe

Wozy asenizacyjne nalewowe dostępne są w pojemnościach:
od 9 000 l do 14 000 l 

 

 

Słowo klucz: Beczkowóz, Meprozet, beczka

Specyfikacja produktu

Cecha Wartość