AGROMARKET
Jaryszki 4 k/Poznania, Gądki
tel. 61/ 663-96-01
tel. 61/ 663-89-45

PŁUGI ŚNIEŻNE ALPS

Wyposażenie standardowe: Wyposażenie dodatkowe:
– Listwa zgarniająca stalowa (Hardox) lub gumowa
– Hydrauliczne sterowanie odkładnicą
– Zabezpieczenie – uchylne lemiesze
– Zaczep na przedni TUZ ciągnika Kat. II
– Hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe (AlpS 361, 401)
– Zabezpieczenie przeciążeniowe zaczepu (zrywane połączenie śrubowe)
– Możliwość montażu chorągiewek
– Oświetlenie obrysowe LED 12 – 24V
– rzyłącze elektryczne 12V
– Stopka podporowa
– Odboje
– Dodatkowa gumowa lub stalowa listwa (Hardox)
– Hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe (AlpS 301, 331)
– Koła podporowe – kpl.
– Ślizgi – kpl.
– Ślizgi Küpera – kpl.
– Chorągiewki z zaciskami – kpl.

 

Pługi śnieżne klasy ciężkiej.
Elementami roboczymi są hydraulicznie sterowane lemiesze (prawy i lewy), których odpowiednie ustawienie umożliwia uzyskanie niezależnych pozycji roboczych.
Służy do odśnieżania:
-terenów wokół hal fabrycznych,
– podjazdów,
– placów,
– parkingów,
– dróg dojazdowych,
– chodników.
Po wyposażeniu w płozę metalową może również być przeznaczony do:
– lekkich prac ziemnych,
– równania dróg gruntowych.

Pługi AlpS mogą być wyposażone w odchylane sprężynowo listwy gumowe lub metalowe – HARDOX, umieszczone w dolnej części lemiesza. Listwy zgarniające podzielone zostały na 4 lub 6 części. Odchylają się one do tyłu niezależnie podczas najazdu na krawężnik, studzienkę lub inną przeszkodę. Rozwiązanie to w pierwszej fazie pozwala na zamortyzowanie uderzenia w przeszkodę ukrytą pod warstwą śniegu o wysokości nie większej niż 120mm, po czym zmianę kąta natarcia na wartość ujemną i prześlizgnięcie się pługa nad przeszkodą.

SaMASZ, w odróżnieniu od konkurencji zastosował w pługach typu AlpS odchylanie sprężynowe do 80°. Pługi, które posiadają odchylane listwy zgarniające tylko do 40° nie są w stanie sprostać wymaganiom podczas przejazdów przez krawężniki.
Typ AlpS 301
AlpS 331 AlpS 361 AlpS 401
Szerokość robocza [cm]:
– maksymalna 300 330 360 400
– minimalna 263 290 318 347
– wysokość odkładnicy 98 / 110 98/112 98/113 98/115
Skręt lemiesza hydrauliczny:
– w lewo i w prawo do 30o do 30o do 30o do 30o
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 2 2 2 2
Wymiary gabarytowe [cm]:
– długość 135 135 135 135
– szerokość 315 345 375 415
– wysokość 113 116 123 123
Typ zaczepu TUZ II kat.
Masa [kg] 730 800 865 900

 

Słowo klucz: Pług śnieżny, odśnieżny, pługi śnieżne, odśnieżne, spychacz, spychacze, SAMASZ

Specyfikacja produktu

Cecha Wartość