AGROMARKET
Jaryszki 4 k/Poznania, Gądki
tel. 61/ 663-96-01
tel. 61/ 663-89-45

PIELĘGNACJA GW 300 M1

Zapewnia dobrą strukturę podłoża do siewu

Wały Cambridge i wały zębate APV to niezawodne narzędzia do profesjonalnych prac polowych i pielęgnacyjnych na użytkach zielonych prowadzących do znacznego polepszenia wschodów roślin. Rezultatem stosowania obydwu typów wałów jest osiągnięcie odpowiedniej struktury gruzełkowatej gleby, a także optymalnego stopnia zagęszczenia gleby.

Korzyści:

  • Możliwość połączenia z broną chwastownikiem do GK
  • Możliwość połączenia z siewnikiem APV (PS lub MD)
  • ardzo dobre kopiowanie terenu przez wał dzięki ruchomym pierścieniom
  • Uniwersalna, taka sama rama w GW 250 i GW 300 (możliwość zmiany samego wału z GW 250 na GW 300)

Zastosowanie:

  • pobudzanie rozkrzewienia
  • zagęszczanie podłoża
  • kruszenia brył ziemi

Dane techniczne:

Szerokość robocza
3 m

Masa (wał Cambridge 390 mm) (bez PS bądź MD)
564* kg

Masa (wał Cambridge 530 mm) (bez PS bądź MD)
792* kg

Masa (wał zębaty 410 mm) (bez PS bądź MD)
910* kg

Kategoria TUZ
KAT 2

Minimalna moc ciągnika
7 kW / 50 KM (bardzo ważny udźwig tylnego TUZ)

* odpowiada masie własnej maszyny; przy całym agregacie siewnym należy dodać

Specyfikacja produktu

Cecha Wartość