AGROMARKET
Jaryszki 4 k/Poznania, Gądki
tel. 61/ 663-96-01
tel. 61/ 663-89-45

BRONY ZĘBOWE U 358

Brony zębowe zawieszane przeznaczone są do wyrównywania powierzchni po orce, przykrywania nasion, rozbijania i kruszenia brył, niszczenia wschodzących chwastów, rozłogów perzu i innych prac polowych.

Charakterystyka techniczna     U 358
Szerokość robocza     4,24 m
Głębokość uprawy     max 8 cm
Typ zębów     PH 14
Liczba pól     4 szt
Liczba zębów w polu     20 szt
Klasa ciągnika; moc     0,9; 20 kW (27 KM)
Masa brony wraz z polami     175 kg

Słowo klucz: Brona zębowa

Specyfikacja produktu

Cecha Wartość