Ciągnik rolniczy w ruchu drogowym

Kategoria: Blog

Ciągnik na drodze

Prawo drogowe jasno określa, jakie wymagania musi spełniać ciągnik rolniczy, aby był dopuszczony do ruchu drogowego. Nieznajomość prawa nie chroni przed mandatem, dlatego warto wiedzieć m.in., z jaką prędkością może poruszać się ciągnik po drodze i jakie elementy odblaskowe na maszynie są obowiązkowe podczas jazdy.

Ciągnik rolniczy a prawo drogowe

Dopuszczenie ciągnika do ruchu określają przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresie ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2015 r. poz. 305, z późn. zm.). Aby maszyna była dopuszczona do poruszania się po drodze, nie może zagrażać bezpieczeństwu osoby jej prowadzącej oraz pozostałych uczestników ruchu. Z tego względu niedopuszczalne jest przemieszczanie się pojazdem z niekompletnym wyposażeniem lub wystającymi ostrymi elementami.

O czym pamiętać prowadząc ciągnik rolniczy na drodze publicznej?

Nie jest tajemnicą, że ciągniki rolnicze poruszają się po drodze z ograniczoną prędkością. Nie wynika to jednak z możliwości technicznych maszyny, lecz z przepisów prawnych, które wyraźnie precyzują maksymalną prędkość, jaką może rozwinąć ciągnik. Wynosi ona 30 km/h. Nawet jeśli maszyna potrafi jechać szybciej (niektóre ciągniki mogą jechać z prędkością nawet 60 km/h i większą), nie można nią wjeżdżać na drogi ekspresowe i autostrady.

Prawidłowe oznakowanie ciągnika obejmuje trójkątną tablicę wyróżniającą oraz pasy o barwie białej i czerwonej umieszczone na częściach wystających poza obręb maszyny.  Dodatkowy osprzęt, np. siewnik lub kultywator, nie może zasłaniać oznakowania maszyny, świateł oraz innych urządzeń sygnalizacyjnych.

Warto również pamiętać, iż prowadzący ciągnik ma obowiązek zjechać na skrajny prawy pas w celu umożliwienia wyprzedzenia go przez inny pojazd. Niedostosowanie się do tego przepisu grozi mandatem. Podobnie jak w przypadku, gdy operator ciągnika nadużywa żółtych sygnałów błyskowych.