Poruszanie się maszynami rolniczymi a prawo jazdy kat. B

Kategoria: Blog

ciągnik

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami do kierowania ciągnikami rolniczymi, a także ciągnikami rolniczymi z przyczepą upoważnia uzyskanie prawa jazdy kat. T. Dlatego, jeśli chcemy obsługiwać tego rodzaju maszyny, konieczne jest przejście odpowiedniego kursu i zdanie egzaminu państwowego. Osoby, które nie dopełnią tych formalności, a mimo to będą obsługiwać urządzenia, mogą zgodnie z zapisami ustawy zostać ukarane mandatem. Jego wysokość określono na 500 zł.

Uzyskanie prawa jazdy kat. T nie jest jednak jedyną możliwością, która upoważnia do sterowania ciągnikami oraz innymi maszynami rolniczymi. Zgodnie z zapisami wzmiankowanej wyżej ustawy, również osoby, które posiadają prawo jazdy kat. B, mogą kierować maszynami tego rodzaju.

Czym można kierować, posiadając prawo jazdy kat. B?

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, osoby posiadające prawo jazdy kat. B mogą bez żadnych dodatkowych uprawnień poruszać się na terenie kraju ciągniki rolniczymi, również wyposażonym w lekką przyczepę. Ustawodawca nie przewidział żadnych ograniczeń odnośnie masy pojazdu. Dlatego można spokojnie poruszać się również modelami ciągników, których ciężar przekracza 3,5 tony. W kwestii masy przyczepy zastosowanie znajduje art. 2 ust. 51 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, który precyzuje, że terminem przyczepa lekka określa się pojazd drogowy przeznaczony do przewozu rzeczy, którego masa całkowita nie przekracza 750 kg.

Posiadacze prawa jazdy kat B. nie muszą ponadto uzyskiwać żadnych dodatkowych uprawnień do poruszania się ciągnikiem rolniczym z maszyną zawieszoną o dowolnej masie, a także z maszynami półzawieszonymi (czyli wyposażonymi w koła) o ile ich masa nie przekracza masy 750 kg. Stosuje się to odpowiednio również do wszystkich innych urządzeń, które można podłączyć do ciągnika takich jak wozy asenizacyjne czy rozrzutniki obornika. W przypadku jeśli masa tych urządzeń przekracza 750 kg, wówczas niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kat. T lub też kat. B+E. Osobom, które kierują ciągnikiem z maszynami, których masa przekracza ustawowy limit, bez dodatkowych uprawnień poza prawem jazdy kat. B, grozi mandat w wysokości 300 zł.