AGROMARKET
Jaryszki 4 k/Poznania, Gądki
tel. 61/ 663-96-01
tel. 61/ 663-89-45

ZAMIATARKI

Maszyny komunalne – oczyszczanie miast

W ofercie naszej firmy znajdują się zamiatarki komunalne oraz ciągnikowe. Te pierwsze stanowią nieodzowną pomoc w zakresie oczyszczania miejskich dróg, placów, chodników. Mogą one działać na nawierzchniach pokrytych asfaltem, betonem lub kostką brukową. Zapraszamy do zapoznania się z parametrami technicznymi zamiatarek komunalnych produkowanych przez POM Augustów. Z kolei drugi typ oferowanych zamiatarek tego samego producenta działa w połączeniu z ciągnikami rolniczymi, zapewniając efektywne zbieranie śmieci z wymienionych wyżej miejsc. Zachęcamy do wyboru produktu odpowiadającego Państwa potrzebom.

Dopasuj produkty do swoich potrzeb: