AGROMARKET
Jaryszki 4 k/Poznania, Gądki
tel. 61/ 663-96-01
tel. 61/ 663-89-45

ROZDRABNIACZE BEL RB 1200 KRUK / RB 1500 KRUK

SIPMA RB 1200 KRUK, SIPMA RB 1500 KRUK

Rozdrabniacze bel SIPMA RB 1200 KRUK i SIPMA RB 1500 KRUK przeznaczone są do rozdrabniania, zadawania lub ścielenia słomy, siana i sianokiszonki 
w budynkach inwentarskich lub na otwartej przestrzeni.

Uniwersalna konstrukcja rozdrabniaczy umożliwia zadawanie sianokiszonki i ścielenie słomy w budynkach inwentarskich oraz na otwartej przestrzeni. Rozdrabniacz bel SIPMA RB 1200 KRUK przeznaczony jest do rozdrabniania bel cylindrycznych, natomiast model SIPMA RB 1500 KRUK do rozdrabniania bel cylindrycznych i prostopadłościennych.

Elektroniczny sterownik w rozdrabniaczu SIPMA RB 1500 KRUK i trzysekcyjny rozdzielacz hydraulicznyw rozdrabniaczu SIPMA RB 1200 KRUK zapewniają sterowanie maszyną z miejsca pracy operatoraciągnika.

Hydraulicznie sterowany kanał wyrzutowypozwala na kierowanie rozdrobnionego materiału bezpośrednio do żłobów i regulację zasięgu wyrzutu na odległość do ok. 14 m (np. przy ścieleniu słomy). 
W rozdrabniaczu SIPMA RB 1500 KRUK obrotowy kanał wyrzutowy posiada płynną regulację kierunku o kąt 200º.

Bęben nożowy rozdrabnia materiał i podaje na łopatki wirnika wyrzutowego, zapewniając dużą przepustowość i wydajność maszyny. Rozdrabniacz bel SIPMA RB 1500 KRUK posiada dwa bębny rozdrabniające.

Ruszt montowany nad bębnem nożowym zapewnia równomierne podawanie materiału na bęben nożowy, zabezpiecza maszynę przed zapchaniem oraz zwiększa jej trwałość 
i niezawodność.

Mechaniczny, łańcuchowy przenośnik podłogowy dzięki napędowi hydraulicznemu może pracować ze zmienną prędkością, regulowaną bezstopniowo.

Tylna ściana załadowcza uruchamiana siłownikiem hydraulicznym pozwala na łatwy i szybki załadunek beli na maszynę.

Regulator przepływu oleju w rozdzielaczu hydraulicznymumożliwia sterowanie prędkością przenośnika podłogowego, który przesuwa materiał na bęben rozdrabniający. Daje to możliwośćdostosowania prędkości liniowej przenośnika do rodzajurozdrabnianego materiału oraz zapewnia optymalne wykorzystaniemożliwości eksploatacyjnych maszyny.

Parametry techniczne i wyposażenie

Model  RB 1200 KRUK              RB 1500 KRUK
Maksymalny zasięg kładzenia słomy                 m                    14 14
Maksymalna wysokość zadawania paszy mm 1200 2500
Maksymalna szerokość rozdrabnianej beli mm 1200 1500
Maksymalna średnica rozdrabnianej beli mm 1500 2000
Szacowany czas rozdrabniania beli min. 3 2
Liczba jednocześnie rozdrabnianych bel szt. 1 2
Długość skrzyni ładunkowej mm 1350 2350
Szerokość skrzyni ładunkowej mm 1300 1600
Obroty WOM obr./min 540 540
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 40 (55) 60 (80)
Wyposażenie      
  wał przegubowo-teleskopowy   kropka kropka
Wymiary      
   długość mm 3400 5760
   szerokość mm 2000 2300
   wysokość mm 1850 2800
Masa kg 1200 2100

kropka – standard, kółko – wyposażenie dodatkowe, krzyżyk – niedostępne

Specyfikacja produktu

Cecha Wartość